Política de privacitat

 

© 2014. Nart Clínica Dental. Tots els drets reservats

Mitjançant el present comunicat, Nart Clínica Dental amb domicili al carrer Padilla, 368 Baixos (Barcelona) i telèfon. 934 56 70 03, posa en coneixement dels consumidors i usuaris de la web nartclinicadental.com la seva Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si volen facilitar a Nart Clínica Dental les dades personals que se’ls requereixin per qualsevol mitjà en relació a una sol·licitud de subscripció, registre o emplenament de qualssevol formulari de dades en línia.

Nart Clínica Dental es reserva la facultat de modificar aquesta Política de privadesa per adaptar-la a la legislació vigent sobre protecció de dades. En aquests casos, Nart Clínica Dental anunciarà en aquest lloc web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web es tractaran de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i altres normatives de desenvolupament.

El dret a la informació

D’acord amb l’Art.5 de la LOPD, l’informem que les dades subministrades per vostè passaran a formar part del fitxer de dades del qual és responsable Nart Clínica Dental, havent sol·licitat el seu responsable la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades. La finalitat del tractament serà la gestió de la nostra cartera de socis per poder prestar el servei contractat i el cobrament, confeccionar pressupostos i enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà (postal o electrònic) sobre els diversos productes i serveis que presta aquesta associació, i que vostè consent de forma expressa. Si vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les dades, pot fer-ho per escrit a Nart Clínica Dental amb domicili al carrer Padilla, 368, baixos (Barcelona). Les seves dades podran ser cedides a entitats que tinguin relació amb Nart Clínica Dental, però mai per a una finalitat diferent per a la qual van ser recollides.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a facilitar les dades qualificades d’obligatòries suposarà la impossibilitat de prestar el producte o servei objecte de contractació. L’usuari que faciliti les seves dades haurà de mantenir-les actualitzades i comunicar al responsable del fitxer qualsevol canvi. L’usuari que faciliti dades personals sobre una altra persona, haurà ell mateix, si és el cas, d’informar al titular de les dades del que estableix la present Política de Privacitat.

El consentiment informat

En conseqüència, els usuaris que facilitin dades de caràcter personal en aquest lloc web en consenten de forma inequívoca la incorporació al fitxer automatitzat Clients, del qual és responsable Nart Clínica Dental per a les finalitats específicament determinades anteriorment.

El principi de qualitat de dades

Les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris seran exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l’afectat. Per això, l’usuari haurà de respondre de la veracitat i certesa de les dades personals subministrades i comunicar-ne qualsevol modificació que es produeixi en un futur. Nart Clínica Dental procedirà a la cancel·lació de les dades personals recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptades o registrades. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades i només es conservaran a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el seu termini de prescripció. Un cop acabat el termini esmentat, es procedirà a la supressió de les seves dades personals.

El principi de seguretat de les dades

Nart Clínica Dental ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El nivell de seguretat adoptat està en consonància amb la naturalesa de les dades personals subministrades.

L’ús de cookies

Les galetes són petits fitxers de dades o conjunt de caràcters que s’emmagatzemen al disc dur o a la memòria temporal de l’ordinador de l’usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web. S’utilitzen perquè el servidor accedit pugui conèixer les preferències de l’usuari quan torna a connectar-se. L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de galetes, que tindran com a finalitat facilitar el procés de servir els continguts publicats. Les galetes utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per que l’avisi en pantalla de la recepció de galetes i per impedir-ne la instal·lació en el seu disc dur. Per això, l’usuari ha de consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Cap galeta permet extreure informació del disc dur de l’usuari o accedir a informació personal. Simplement associen el navegador d’un ordinador determinat a un codi anònim. L’única manera que la informació privada d’un usuari formi part d’un arxiu galeta és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Atès que l’adreça de correu electrònic de l’usuari és una dada de caràcter personal quan permet identificar-lo, mitjançant la seva recollida a través de les vies de captura d’aquest lloc web, l’usuari autoritza expressament la Nart Clínica Dental al seu tractament per a l’enviament de comunicacions comercials o promocionals relatives als productes o serveis que presta aquesta empresa. Aquestes comunicacions estaran precedides per la paraula publicitat al començament del missatge i identificaran clarament Nart Clínica Dental. No obstant això, podeu revocar el consentiment en qualsevol moment per no tornar a rebre comunicacions comercials si ens ho notifiqueu per correu electrònic a: info@nartclínicadental.com.

© 2024 Nart Clínica Dental.
Avis legal - Política de privacitat - Política de cookies

Disseny i desenvolupament web:
Duplo Agencia de Marketing Digital